Bu sayfada aşağıdaki bilgileri bulacaksınız:

Hakkımızda

PAPATYA kriz evinde 35 yılı aşkın bir süredir ailelerinden gizli bir adrese kaçmak zorunda kalan mülteci ve göç geçmişi olan kız çocuğu ve genç kadınlara danışmanlık yapıyor ve onları koruyoruz. Şimdiye kadar 2000’den fazla kız çocuğu ve genç kadını destekleyebildik. Kriz evimize kabul edilen gençlere günün her saati bakılır. Konular genellikle aile içi şiddet, zorla evlendirilme tehditi veya tamamlanmış zorla evlilik, aşırı aile kontrolü, cinsel şiddet ve benzerleridir. Kız çocuklarını ve genç kadınları kendi hayatlarını planlamalarında ve aileleriyle var olan sorunları ele almada destekliyoruz. PAPATYA’da kalınan süre boyunca gençlik dairesi, iş kurumu ve diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde geleceğe dair perspektif geliştirmek için girişimde bulunulur. Bu, anne babalara, akrabalara geri dönüş veya Berlin’de ve Berlin dışında sosyal çalışmanların gözetimindeki bir gençlik ya da kadın ortak yaşam evlerine yerleştirme olabilir.

Online danışmanlığımız  SIBEL kapsamında 2004 yılından bu yana kız çocuklarına ve genç kadınlara, LGBTİ*Q’lara ve aileleriyle sorun yaşayan çiftlere danışmanlık ve destek sunuyoruz. Danışmanlık isimsiz, gizli ve ücretsizdir ve yazılı olarak, telefonla veya yüz yüze yapılabilir. Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılı danışmanlık mümkündür. Ayrıca, ihtiyacı olanlara yardımcı olmak isteyen özel destekçilere ve profesyonellere de danışmanlık yapıyoruz. Özellikle zorla evlendirme, kontrol, tehdit ve şiddet ve kaçırma (örneğin zorla yurtdışına çıkarıp orda alıkoyma) konularında danışmanlık yapıyoruz. 2013’ten beri yurtdışına kaçırma vakalarında danışmanlık ve koordinasyon sağlamaktayız. Kız çocukları ve genç kadınların tatilde kendi istekleri dışında evlendirilmelerini veya yurtdışında alıkoyulmalarını önlemek istiyoruz. Önleyici danışmanlığımız, zorla yurtdışına çıkarılıp orada alıkoyulma tehlikesinden korkan herkese yöneliktir. Kız çocukları ve genç kadınların kendi istekleri dışında yurt dışına çıkarılıp orada kontrol altında tutulduğu, umutsuz gibi görünen durumlarda dahi,  onlara destek olmaya ve Almanya’ya dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz aynı zamanda, kaçırma ve alıkoyma konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve kız çocuklarının ve genç kadınların Almanya’dan kaybolmasını ve bunun kimsenin fark etmemesini önlemektir.

Kooperasyon

PAPATYA, ülke çapındaki gençlik yardım kuruluşları, kadın sığınma evleri, kız çocukları ve genç kadınlar için sosyal-eğitim denetimli konut projeleri ve kriz kurumlarının yanı sıra „namus“ adına şiddet ve zorla evlendirmeye maruz kalan kız çocukları için özel destek hattı ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, bir dizi kurulda temsil ediliyoruz ve orada hedef grubumuzun konularını dile getiriyor ve onların sözcülüğünü yapıyoruz:

  • Zorla Evliliğe Karşı Federal Konferans (BuKo), zorla evlendirilme konusunda uzmanlaşmış koruma kuruluşları ve danışma merkezlerinden oluşan bir kuruldur. BuKo’nun yıllık toplantılarında deneyim alışverişinde bulunulmakta, siyasete ilişkin ortak talepler geliştirilmekte ve üye örgütler arasındaki ağ canlı tutulmaktadır. Zorla Evliliğe karşı Federal Konferansın 2018’deki basın açıklaması.
  • Zorla evliliğe karşı Berlin çalışma grubu 2001 yılında PAPATYA’nın girişimiyle kuruldu ve Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Kadın ve Eşitlik Sorumlusu tarafından koordine ediliyor. Bu çalışma grubunda koruma kurumlarından, danışma merkezlerinden ve diğer projelerden, okullardan, gençlik koruma dairelerinden, yabancılar kurul sorumlularından ve diğer kuruluşlardan temsilciler yer almaktadır. Yılda birkaç kez gerçekleştirilen çalışma toplantıları, mesleki bilgi ve deneyim alışverişi ve zorla evliliğe karşı önlem ve kamuoyu çalışmalarının planlanması ve koordinasyonu hakkındadır. Çalışma grubu, konuyla ilgili önemli yayınlar çıkarmaktadır.
    “Zorla Evlilik” Broşürü, sorun hakkında bilgi sağlamakta, Almanya’daki yasal çerçeve konusunda aydınlatmakta  ve zorla evlilikten etkilenenlerin  ana menşe ülkelerindeki yasal çerçeve hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca ilgili tüm danışma merkezlerinin ve koruma kurumlarının adres listesini de içerir.
    Geleneksel Ataerkil Ailelerde Kız çocuklarına ve Genç Kadınlara Yönelik Şiddet Durumunda Berlin Gençlik Koruma Daireleri İçin Müdahale Rehberi, zorla evlendirmeden etkilenenlere duyarlı muameleyi teşvik eder ve bu konuda Berlin Gençlik Koruma Dairelerinin yerel hizmet uzmanları için önemli bir çalışma temeli sunar.

Basında PAPATYA

Çalışmalarımız için aldığımız ödüller

  • 2019’da PAPATYA, Magdeburg Evangelikan Kilisesi’nin Lothar Kreyssig Barış Ödülü Vakfı’ndan 2019 Lothar Kreyssig Barış Ödülü‘nü aldı.
  • 2009 yılında Corinna Ter-Nedden, PAPATYA’daki çalışmalarından dolayı Federal Liyakat Nişanı aldı.
  • 2002’de PAPATYA, Berlin Şiddete Karşı Eyalet Komisyonu’ndan Berlin Önleme Ödülü’nü aldı.